Meer verkoop door meer online recensies: mythe of waarheid?

online recensies

Eerlijk en betrouwbaar

Consumenten houden van bevestiging; ze willen graag zeker zijn dat zij de best mogelijk keuze maken wanneer ze een product kopen of van een service gebruik maken. Hiervoor lezen klanten dan ook graag online recensies. Maar wat voor een invloed hebben deze online recensies nou op de verkoop? En in hoeverre maakt de hoeveelheid recensies uit?

Online recensies boezemen potentiële klanten vertrouwen in; consumenten hechten namelijk meer waarde aan de mening van onbekende mede-consumenten dan aan de marketing van een bedrijf. Mede-consumenten bespreken naast de voordelen ook de nadelen, en dat is toch iets wat klanten graag in overweging nemen bij het maken van hun keuze. Online recensies worden daardoor gezien als een eerlijk en betrouwbaar oordeel.

Hoeveelheid belangrijker dan cijfer

Niet elke recensie helpt natuurlijk de verkoop, want er kunnen ook negatieve recensies tussen zitten. Wanneer er veel negatieve online recensies staan, kunnen deze potentiële klanten weer af schrikken. Wanneer jij veel positieve recensies hebt en een enkele negatieve recensie, zal dit niet veel invloed hebben op de verkoop van het product. Zo gaat het niet per se over het cijfer van een goede online recensie, maar meer over de hoeveelheid aan gemiddelde tot goede online recensies. Over het algemeen geldt dat klanten graag een product kopen met meer online recensies, omdat het product dan meer gewaardeerd wordt. Wanneer een bedrijf meer online recensies heeft, zien potentiële klanten dit als een geloofwaardig beeld van de service of van het product. Ook al staan er negatieve online recensies tussen, helpt dit ook bij het neerzetten van een geloofwaardig oordeel. Wanneer negatieve online recensies ontbreken, kan dit namelijk leiden tot wantrouwen van de potentiële klanten. Er wordt dan een ’too good to be true’ beeld gevormd bij potentiële klanten.

2 gratis eBooks over recensiemanagement

Wij hebben een tool ontwikkeld die het schrijven van recensies stimuleert. Door positieve ervaringen om te zetten in positieve recensies en negatieve ervaringen om te zetten in feedback, krijgt jouw bedrijf niet alleen meer positieve recensies, maar groeit het aantal recensies ook sneller. Wij vinden recensies namelijk net zo belangrijk als jij. Daarom hebben wij ook twee e-books geschreven waarin wij jou helpen hoe om te gaan met negatieve recensies, maar ook hoe jij 10 keer meer positieve online recensies krijgt. Beide zijn 100% gratis & vrijblijvend te downloaden.

    Want to take action but don’t know where to start? You’re not alone. Leave your email below, and we’ll get in touch with you ASAP.

    Converteer tevreden gasten naar positieve reviews