Help Center

Help, gasten kunnen niet inloggen via Facebook

Het is belangrijk dat je Facebook pagina openbaar is en geen beperkingen bevat. Wanneer er wel beperkingen zijn ingesteld, kunnen klanten problemen ondervinden met het inloggen op je social hotspot via Facebook.

Check op je Facebook pagina het volgende:

  1. Ga naar ‘Instellingen’
  2. Ga vervolgens naar ‘Algemeen’
  3. Selecteer ‘Iedereen (13+)’ onder ‘Leeftijdsbeperkingen’
  4. Controleer of er bij ‘Landbeperkingen’ staat ‘Pagina is voor iedereen zichtbaar’. Pas dit aan indien hier wat anders staat
  5. Klik op ‘Wijzigingen opslaan’

Controleer tot slot nog even of er overige privacy instellingen zijn die niet op ‘Openbaar’ staan. Mocht je wat tegenkomen wat niet op ‘Openbaar’ staat, verander dit dan in ‘Openbaar’.

Staat het antwoord er niet tussen?