Help Center

AVG & Rechten

Onder de AVG-wetgeving in de EU kun je gebruikmaken van de volgende rechten:

Recht op inzage opgeslagen gegevens.
Kom erachter welke informatie wordt opgeslagen en vraag om een uitdraai van deze informatie. De eigenaar van de WiFi waarvan gebruik is gemaakt heeft toegang tot deze data. Ook kunnen zij deze data verwijderen.

Recht op verwijdering.
De eigenaar van de WiFi waarvan gebruik is gemaakt kan jouw data verwijderen. Ook kun je dit verzoek bij ons indienen via onze uitschrijf-tool.

Recht op bezwaar.
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie en vragen om deze informatie te verwijderen. Neem contact op met de eigenaar van de WiFi waarvan jij gebruik hebt gemaakt of dien zelf een verzoek in voor het verwijderen van jouw data via onze uitschrijf-tool.

Recht op overdragen van gegevens.
Vraag om een uitdraai van de gegevens die zijn opgeslagen, zodat je deze informatie naar een andere organisatie kunt sturen.

Recht op beperking gebruik.
Je kunt vragen om persoonlijke informatie die niet meer wordt gebruikt, onjuist is of voor onwettige doeleinden wordt gebruikt, niet meer te gebruiken.

Staat het antwoord er niet tussen?