Help Center

WiFi Terminology

Wordt er een lastig woord gebruikt in een handleiding, artikel of blog post en weet je niet wat deze betekent? Hieronder vind je een lijst met allerlei wifi termen en hun betekenis. (Op alfabetische volgorde)

A

Access Control List (ACL)
Een lijst met IP-adressen of domeinnamen die bepaalt welk netwerkverkeer is toegestaan.

Access Journey
Het pad dat een gebruiker volgt om via de captive portal in te loggen op het wifi-netwerk.

Access Point (AP)
Een draadloos toegangspunt die een signaal uitzendt waar je met een gebruikersapparaat (laptop, telefoon) mee kunt verbinden

Ad Hoc Mode
Een peer-to-peer verbinding waarbij twee (of meer) computers draadloos met elkaar communiceren via draadloze netwerkkaarten.

Authentication
Proces waarbij de identiteit wordt bepaald van degene die gebruik wil maken van een wifi-netwerk. In dit proces worden gegevens uitgewisseld om de identiteit van de gebruiker te kunnen verifiëren (bijvoorbeeld: wachtwoorden, gebruikersnaam, telefoonnummers, digitale certificaten enzovoort).

B

Bandwidth
De hoeveelheid data dat in een bepaalde periode over een verbinding kan worden verzonden.

Basic Service Set Identifier (BSSID)
Het MAC-adres van een draadloze access point.

Bridge
Een apparaat dat twee verschillende netwerk types met elkaar verbindt, zoals het verbinden van een bekabeld netwerk apparaat met een draadloos netwerk.

C

Captive Portal
Een proces dat opereert op een access point, die gebruikers redirect naar een wifi login pagina, om bijvoorbeeld in te loggen met een social media account.

Channel
Een kanaal voor draadloze verbindingen. Wifi kan je instellen op verschillende kanalen. Als jij en je buren de wifi instellen op hetzelfde kanaal, dan kunnen ze elkaar verstoren.

Closed Network
Een netwerk dat een wachtwoord nodig heeft als authenticatie voordat er gebruik van kan worden gemaakt.

D

Demographic Data
Gegevens over leeftijd, geslacht, nationaliteit, etc.

Devices
De naam voor elk apparaat dat is gemaakt om te verbinden met een draadloze internetverbinding.

Diversity
Het gebruik van meerdere antennes om zo ruis en storing te voorkomen en het verbeteren van verzending en ontvangst van signalen.

Domain Name Service (DNS)
Een DNS vertaald een normale URL naar een numeriek IP-adres.

Duration
De periode dat een gebruiker verbonden is met de wifi.

Dwell
De periode dat een gebruiker verbonden is met de wifi.

E

End
De tijd dat een gebruikers voor het laatst verbonden is geweest met de wifi.

Enhanced Wireless Location Tracking
Het bepalen van een locatie van een verbonden apparaat door een wifi-netwerk.

Ethernet
Een manier om twee computers d.m.v. een kabel (Cat5) met elkaar te verbinden of een apparaat met het internet te verbinden d.m.v. een kabel (Cat5).

Extended Server Set (ESS)
Een netwerk met twee of more access points, die dezelfde VLAN en SSID gebruiken. Deze access points zorgen ervoor dat gebruikers automatisch over worden gedragen tussen AP’s als deze van een dekkingsbereik van één AP naar een ander beweegt.

Extended Service Set Identifiers (ESSID)
De naam van het netwerk, die gebruikt wordt door alle AP’s binnen dit ESS.

F

Firewall
Een extra laag internet beveiliging verzorgd door de router.

G

Guest wifi
Een publiekelijk wifi netwerk binnen een locatie of bedrijf waar gasten verbinding mee kunnen maken. Lees meer over guest wifi.

H

Hotspot
Een access point die specifiek is opgezet om een internet verbinding te verzorgen voor gebruikers.

I

IP address
Een unieke reeks cijfers, gescheiden door punten, die computers identificeert om te communiceren via een netwerk.

L

Local Area Network (LAN)
Een klein netwerk dat beperkt is tot een eigen omgeving, zoals thuis of een kantoor.

Location Analytics
Het verzamelen van locatie gegevens van wifi-gebruikers.

Location Based Services (LBS)
Gedetailleerde statistieken die bepalen hoe een gebruikers door een locatie beweegt, door middel van real-time geo-data.

Location Data
Gegevens over de geografische locatie.

Low-Power Wide-Area Network (LPWAN)
Een netwerk dat een lage bandwidth verbinding uitzendt in een energie-efficiënte manier.

M

MAC Address Filtering
Het beperken van verbinding van een draadloos netwerk door alleen gebruikers met een vooraf goedgekeurd MAC-adres te laten verbinden.

MAC Authentication
Authenticatie gebaseerd op het MAC-adres van een gebruiker.

Media Access Control Address (MAC-adres)
Een unieke identificatienummer dat toegekend wordt aan een apparaat in een ethernetnetwerk.

Multiple Input / Multiple Output (MIMO)
Het signalen met meerdere zendontvangers en antennes om het bereik van een draadloos netwerk te vergroten.

N

Near Field Communication (NFC)
Een technologie gebruikt door mobiele apparaten om gegevens over te zetten, op basis van afstand, of zelfs fysiek contact van de gebruikersapparaten.

Network Name
Naam van een netwerk.

O

Offline Splash-Page
Een pagina die wordt laten zien aan de gebruiker, voordat deze geauthenticeerd is. Deze kan je aanpassen in je dashboard onder ‘Instellingen -> Splashpage’.

Online Splash-Page
Een pagina die wordt laten zien nadat een gebruiker is ingelogd (redirect/doorverwijs-pagina), bijvoorbeeld de eigen website of Facebook-pagina.

Open Network
Een openbaar draadloos netwerk die toegang geeft aan iedereen, zonder dat er een wachtwoord hoeft te worden ingevoerd. Deze open netwerken heten ook wel hotspots en kan worden gebruikt door iedereen binnen bereik van het netwerk.

P

Ping
Het signaal dat wordt verstuurd van een gebruikersapparaat naar dichtstbijzijnde apparaten. Bijvoorbeeld van een mobiele telefoon naar een access point. Hiermee kan de vertragingstijd (latency) worden gemeten.

R

RSSI_Max
Sterkst mogelijke signaalsterkte voor een verbonden gebruikersapparaat op locatie.

RSSI_Min
Zwakst mogelijke signaalsterkte voor een verbonden gebruikersapparaat op locatie.

Range
De maximale afstand waar het versturen en ontvangen van gegevens mogelijk is tussen een AP en een gebruikersapparaat.

Repeater
Een apparaat dat signalen van een draadloos netwerk ontvangt en deze opnieuw uitzendt. Een repeater is vooral bedoeld om het bereik (range) van een draadloos netwerk te vergroten.

Router
Een netwerk apparaat dat gegevens en data verzend van het ene netwerk naar een ander.

S

Seamless Login
Een technologie die ervoor zorgt dat apparaten automatisch verbinden met bij elkaar horende netwerken, door middel van de toegangsgegevens die op het apparaat blijven staan.

Service Set Identifier (SSID)
De naam van een wifi-netwerk (bijvoorbeeld FreeWiFi MijnRestaurant).

Social WiFi
Een openbare wifi die toegankelijk is door middel van het inloggen met een social media account, zoals Facebook, Instagram, etc. Lees meer over Social Wifi.

T

Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Een methode om firmware over te zetten op een router.

W

WiFi
Draadloos netwerk. Een voorziening dat ervoor zorgt dat gebruikersapparaten kunnen verbinden met het internet.

WiFi Analytics
Het verzamelen van gegevens van wifi-gebruikers, zoals naam, geslacht, leeftijd, nationaliteit, geboortedatum, locatie, aantal bezoeken en meer. Lees meer over WiFi Analytics.

WiFi Marketing
Marketing bestemd voor de gebruikers die verzameld zijn door middel van de wifi.

WiFi Positioning System (WPS)
Een geolocatie-systeem dat de locatie van een gebruikersapparaat binnen een gebied bepaalt.

Staat het antwoord er niet tussen?