Help Center

HybridSwitch Easy Setup

Voordat een Hybrid Switch besteld wordt, hebben wij de VLAN tag nodig van het gastennetwerk (of netwerk waarop de captive portal te zien moet zijn).

De Hybrid switch heeft op alle poorten een tagged VLAN waarop het gastennetwerk (LAN) aanwezig is. De Hybrid switch functioneert voor dit netwerk als router, gateway en dhcp-server. Ook verzorgt deze de captive portal (vangpagina). De Hybrid switch zendt zelf geen wi-fi signaal uit. Het SSID kan dus ook niet aangepast worden in de portal van Spoton.

De WAN-zijde van de Hybrid switch gaat untagged op alle poorten naar buiten. Dit mag hetzelfde netwerk zijn als bijvoorbeeld het privé netwerk (LAN). De Hybrid Switch staat als het goed is alleen verkeer toe naar het internet, maar voor de zekerheid, kan je ervoor zorgen dat het verkeer dat untagged naar de Hybrid Switch gaat een afgescheiden netwerk is.
 
Op de poort die naar de Hybrid Switch gaat moet dus untagged een netwerk richting de andere router lopen. Ook dient VLAN [VLAN tag] tagged aanwezig te zijn. Dit VLAN moet ook richting de AP’s.

In het geval van UniFi is het belangrijk om een SSID aan te maken dat aangemerkt wordt als Guest network en VLAN [VLAN tag]. In het tabblad Guest Control dienen vervolgens onder het kopje Pre-Authorization Access de domeinen en IP’s ingevoerd te worden:
 

portal.spotonwifi.com
portal.spotonwifi.nl
Hotspot.spotonwifi.com
Hotspot.spotonwifi.nl
172.30.30.1 (Dit is meestal het gateway adres voor het gastennetwerk op de Hybrid Switch, indien dit niet werkt, moet even gekeken worden wat de gateway is).

 

Onder Post-Authorization Restrictions kunnen de standaardwaarden blijven staan (om te zorgen dat client devices op het gastennetwerk niet bij elkaar kunnen komen en dus geïsoleerd zijn):
 

192.168.0.0/16
172.16.0.0/12
10.0.0.0/8

Staat het antwoord er niet tussen?